Ճնշման հաղորդիչի մոդուլ

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    Գլխի լեռան ճնշման հաղորդիչի մոդուլ

    Ճնշման հաղորդիչը գործիք է, որը միացված է ճնշման փոխարկիչին:Ճնշման հաղորդիչի ելքը անալոգային էլեկտրական լարման կամ ընթացիկ ազդանշան է, որը ներկայացնում է փոխարկիչի կողմից ընկալվող ճնշման միջակայքի 0-ից 100%-ը:

    Ճնշման չափումը կարող է չափել բացարձակ, չափիչ կամ դիֆերենցիալ ճնշումը: