Էլեկտրամագնիսական հոսքաչափ

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    JEF-300 էլեկտրամագնիսական հոսքաչափ

    JEF-300 սերիայի էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը բաղկացած է սենսորից և փոխարկիչից։Այն հիմնված է Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքի վրա, որն օգտագործվում է 5 μs/cm-ից ավելի հաղորդունակությամբ հաղորդիչ հեղուկի ծավալային հոսքը չափելու համար։Այն ինդուկտիվ հաշվիչ է՝ հաղորդիչ միջավայրի ծավալային հոսքը չափելու համար։