Կոմպակտ ճնշման հաղորդիչ

  • JEP-500 Series Compact Pressure Transmitter

    JEP-500 Series կոմպակտ ճնշման հաղորդիչ

    JEP-500-ը կոմպակտ ճնշման հաղորդիչ է գազերի և հեղուկների բացարձակ և չափիչ ճնշումը չափելու համար:Ճնշման հաղորդիչը շատ ծախսարդյունավետ սարք է պարզ գործընթացի ճնշման կիրառման համար (օրինակ՝ պոմպերի, կոմպրեսորների կամ այլ մեքենաների մոնիտորինգ), ինչպես նաև բաց անոթներում հիդրոստատիկ մակարդակի չափման համար, որտեղ անհրաժեշտ է տարածք խնայող տեղադրում: