Ջերմազույգ

  • JET-100 Series General Industry Thermocouple

    JET-100 Series General Industry Thermocouple

    Ջերմազույգը ունի այնպիսի առավելություններ, ինչպիսիք են ջերմաստիճանի չափման լայն շրջանակը, կայուն ջերմաէլեկտրական հատկությունը, պարզ կառուցվածքը, երկար հեռավորությունների համար հասանելի ազդանշանը և ցածր գինը:

    Անհրաժեշտ է ընտրել տարբեր տեսակի ջերմակույտային նյութեր և պաշտպանիչ խողովակներ՝ տարբեր ջերմաստիճանային միջակայքերի և կիրառական միջավայրերի պահանջներին համապատասխան: